Çelik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Çelik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Çelik kaynakçısı mesleki yeterlilik belgesi GAZBİR kısaltmasının açılmış hali olan Doğalgaz Dağıtıcılar Birliği Derneği, yenilenmiş yeterlilik formatına göre hazırlanmış Çelik kaynakçısı 3.seviye taslağını kamuoyunun tarafına sunularak gelmiş olan görüşler değerlendirilmiş ve 14.09.2011 senesinde MYK değerlendirilmesine sunulmuştur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Çelik Kaynakçısının mesleki yeterlilik olarak belgelendirilme amacı, kaynaklı imalatların kalite ve sağlamlığın güvence altına alınması ve iş güvenliğinin şartlarından uyum sağlayacak unsurlardan biri olan personellerin nitelendirilmesidir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru Yapılması İçin Gerekenler

Başvuru yapan kişiler, Aday Başvuru Formunu’nun ekinde aşağıda bulunan belgeleri MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlara sunması gerekmektedir.

Nüfus cüzdanı fotokopisi gerekli olmaktadır. Olmayan kişiler için pasaport göstermeleri gerekmektedir.
• Başvuruda bulunulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığına dair belge.
• Başvurulan alan ile ilgili bir ön koşul olması halinde başvuru yapan kişinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.
• Belge Kullanım Sözleşmesinin ıslak imzalı orijinal hali gerekmektedir.

Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği sınavı hiçbir şekilde eğitim, tecrübe ve kurs ön şartı istememektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi için girilmesi gereken sınav 2 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar aşağıdaki gibidir.

1. (T1) Bahsi geçen Teorik sınavdan en az %60 oranında başarı sağlanması gerekmektedir.
2. (P1) Bahsi geçen uygulama sınavından en az %80 oranında başarı sağlanması gerekmektedir.

Başvuran adayların bahsi geçilen alandan başarılı olarak sayılabilmesi için T1 ve P1 olarak belirlenen sınavlarının hepsinden başarılı olması gerekmektedir. Mesleki yeterlilik belgesinin alınabilmesi için Mesleki Yeterlilik Kuruluşu tarafından yetkilendirilen kuruluşlara gidilerek başvurulması gerekmektedir.

Çelik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Geçerlilik Süresi

Belgenin geçerlilik süresi 2 yıl olarak belirtilen kişiler, belge yenileyebilmesi için son 6 ayda yapmış olduğu kaynak numunesine (2 adet) radyografik, ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız olduğu görülmüş veya yapılan hatanın kabul edilecek seviyede olması durumunda belgenin geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılmaktadır.

Belgenin geçerlilik süresi 3 yıl olan kişiler, belge yenilenebilmesi için 3. yılın sonunda belgenin sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. Mesleki Yeterlilik Belgenin geçerlilik süresi içerisinde bulunan adaylar, her 6 ayda bir gözetime tabi tutulmaktadırlar.