Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Mesleki Yeterlilik Eğitimi

MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlarda amaç adayların Mesleki yeterlilik eğitimi bilgilerini ölçmektir.

MYK Kurumu Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Kurum eğitimi; bilgi, beceri ve yetkinlik olmak üzere üç farklı türde ele almaktadır. Bu üç başlık aynı zamanda öğrenme kazanımlarını ifade etmektedir.

Bilgi: teorik ve olgusal olarak tanımlanır. Bilgi, belirli çalışmaların ürünü olarak, araştırma ve gözlem yapılarak elde edilir.

Beceri: Adayların deneyimlerine dayanarak kazandıkları bilgilerin bütünüdür. Adayların sınavlarda bilgi ve becerileri ölçülür. Meslek dallarına göre sınavlarda, adaylara yönelik olarak teorik ve uygulama testleri uygulanır. Böylece adayların bilgi ve beceri düzeyleri ölçülür.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavlarındaki Kriterler

Yetkinlik: Sınavlarda gerekli olan düşünme, eleştirel düşünme, üst düzey zihinsel süreçleri bağımsız ya da takım halinde kullanmayı ifade eder. Adaylardan sınavlarda bu becerileri tam olarak kullanmaları istenir.

Adayların bilgi düzeyleri hem teorik, hem de uygulama sınavlarında ölçümlenir.

Meslek Seviyeleri: Mesleklere yönelik olarak adayların bilgi düzeyleri göz önüne alınarak, seviyeler belirlenmiştir. Mesela seviye 3 ile seviye 4 arasında, sınav sorularının sayısı ve içeriği arasında farklar mevcuttur. Meslek türüne göre soru sayısı ve süresi de değişkenlik göstermektedir.

İş sağlığı ve güvenliği birimi: Aslında bu birimden tüm mesleklere yönelik adaylara zorunlu olarak sınavlarda sorulmaktadır. Son yıllarda mesleği icra edenlerin hataları yüzünden birçok iş kazası yaşanmıştır. Bu durumun önüne geçebilmek adına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını, meslekleri icra eden tüm kişilerin bilmesi ve uygulayabilmesi amaçlanmıştır. Bu yüzden tüm mesleklerde yapılan sınavlarda, iş sağlığı ve güvenliği konusu yer almıştır.

Mesleki yeterlilik eğitimi aynı zamanda, mesleklerin uygulanabilmesi becerisi konularını da içermektedir. Mesleği icra eden kişiler, meslekleri ile ilgili teorik bilgiye vakıf olmalarının yanı sıra, bu bilgileri uygulamada da kullanabilmelidir.

Mesleki belgelendirme sınavlarında sorulan sorular, açık ve nettir. Bu uygulamayla amaçlanan, adayların okuduklarını bire bir yazıya dökmeleridir. Aynı durum uygulama sınavlarında da geçerlidir. Yapılması istenen mesleki uygulama, net bir şekilde adaylara aktarılır ve adaylardan bu uygulamayı, teknik kurallarına göre yapması istenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir